Trainingen vanaf 20 november

Aanpassingen in het oranje hieronder.

Het bestuur van Z.V. de Plas heeft er voor gekozen om de trainingen, binnen de mogelijkheden en rekening houdend met de behoeften van de leden, door te laten gaan. Met deze keuze denken wij op dit moment een juiste balans te vinden. Aan de ene kant willen we zo veel mogelijk voorkomen dat het virus zich verspreidt. Aan de andere kant willen we, zeker ook nu, voldoende bewegen voor een gezonde leefstijl. Uiteraard maakt iedereen hierbij zijn eigen afweging. Ieders keuze om wel of niet deel te nemen aan de trainingen wordt gerespecteerd.

In deze opzet van de trainingen zitten weer veel nieuwe aspecten. Het is dus ook weer aankijken of dit precies zo uitwerkt als er verwacht wordt. Vandaar dat het mogelijk is dat er de komende tijd aanpassingen doorgevoerd zullen worden.

Zwemtijden Zwemvereniging de Plas:

Maandag
18:45 – 19:35Wedstrijdzwemmen 18+
19:45 – 20:35Conditie/triathlon
baan 2 & 3; max 8 personen
Online inschrijven verplicht klik hier.
 Conditie/triathlon
baan 4 & 5; max 8 personen
Online inschrijven verplicht klik hier.
20:45 – 21:35Heren 1+2 (even weken)
Heren 4, 5 en Dames (oneven weken)
Inschrijven via Whatsappgroep
Woensdag
17:25 – 18:15 Waterpolo Jeugd + heren 3 onder 18
18:25 – 19:20Conditie/triathlon
baan 2 & 3; max 8 personen
Online inschrijven verplicht klik hier.
 Conditie/triathlon
baan 4 & 5; max 8 personen
Online inschrijven verplicht klik hier.
Vrijdag
18:45 – 19:20Waterpolo Jeugd + heren 3 onder 18
19:30 – 20:20Heren 4 + Heren 3 18+
20:30 – 21:20Heren 5 + Dames
21:30 – 22:20Heren 1 + 2
Zaterdag
08:00 – 09:00Wedstrijdzwemmen t/m 17 jaar

Organisatie voor de afdelingen (conditie/triathlon, waterpolo, trimzwemmen en wedstrijdzwemmen)

Vanaf 26 oktober zijn alle trainingen voor de leden van 18 jaar en ouder aangepast. We volgen de maatregelen van de overheid en de protocollen van de KNZB op. Hieronder de algemene en afdelingsspecifieke punten voor zv de Plas.

Algemene regels voor:

·         Als je ziek bent blijf je thuis (je meldt je af bij je aanvoerder/coach/trainer).

Bij klachten als koorts, hoesten of kortademigheid kom je niet trainen en laat je je testen vóórdat je de training weer hervat.

·         Je blijft thuis als er bij huisgenoten COVID-19 is vastgesteld, je volgt het advies van GGD op. 

·         Volwassenen houden altijd (ook tijdens de training) 1,5 meter afstand tot elkaar.

·         Volwassenen vormen tijdens de training groepjes van maximaal 4 personen. Deze groepjes mogen tijdens de  training niet mengen.

·         Leden van 13 tot 18 jaar houden 1,5 meter afstand tot volwassenen. Onderling en dus ook tijdens de training is het niet nodig om afstand te houden. Het gebruik van mondkapjes is gelijk aan de volwassenen.

·        Voor leden t/m 12 zijn er geen aanvullende maatregelen.

Training:

·         De meeste trainingen duren 50 minuten, om er voor te zorgen dat het maximum van 30 personen in de zwemzaal niet overschreden wordt.

·         Kom met zwemkleding onder je kleding naar het zwembad.

·         Kom niet vroeger dan noodzakelijk naar de training.

·         In het zwembad draag je een mondkapje tot de training start.

·         Bij binnenkomst zwembad ga je via de sauna (rechterzijde in de hal) naar het bad. Zie plattegrond.

·         In de sauna trek je je bovenkleding uit, zodat je alleen je zwemkleding nog aan hebt (er is geen scheiding tussen heren- en dameskleedkamer).

·         Je wacht in de sauna tot de vorige groep de zwemzaal heeft verlaten en de trainer aangeeft dat je de zwemzaal kunt betreden.

·         Je tas neem je mee de zwemzaal in.

·         In de zwemzaal gaan volwassenen naar de verzamelplek waar je je tas kunt neerleggen, zie plattegrond.

·         Materiaal mag niet uitgewisseld worden tussen de bubbels.

·         Na de training kun je het bad verlaten via de kleedkamers en kleedhokken in het midden. Je kunt daar omkleden naar “normale” kleding. Douchen is niet toegestaan.

·         Zet bij het omkleden ook weer een mondkapje op.

·         Verlaat direct het zwembad.

Kantine:

  • De kantine van de Wel is gesloten om iets te kopen.
Overzicht binnenkomst trainingen.

Specifiek voor het trimzwemmen

·         Na inventarisatie bij de trimzwemmers is duidelijk geworden dat er in deze situatie te weinig trimzwemmers willen deelnemen aan een training. Vandaar dat besloten is om deze training voor nu niet aan te bieden.

Specifiek voor het conditie/triathlon zwemmen

·         Per training is er plaats voor maximaal 16 personen.

·         Voor een training moet er online ingeschreven worden voor een baan. Na het inschrijven is te zien welke personen deelnemen aan de training. Alleen de eerste 8 personen per baan kunnen deelnemen aan de training.

Voorbeeld online inschrijven.

·         Gebruik de optie “misschien” niet.

·         Heb je aangegeven te komen, maar je kan toch niet, pas dit dan zo snel mogelijk online weer aan.

·         Wanneer er te weinig plek blijkt te voor de conditie- / triathlonzwemmers om 1x per week te trainen, zijn zal het bestuur leden die niet konden mee trainen in de volgende week voorrang geven. Het is dus belangrijk dat je je toch aanmeldt als het maximum bereikt is en je dus bij die training niet kan komen trainen.

·         Elke conditie-/triathlonzwemmer kan, tot 48 uur voor de training, inschrijven voor maximaal 1 training per week.

·         Vanaf 48 uur voor de training, mogen de conditie-/triathlonzwemmers met een lidmaatschap met “2x per week trainen”, zich inschrijven op de dan nog vrije plekken.

·         Vanaf 24 uur voor training mogen de wedstrijdzwemmers zich inschrijven op de dan nog vrije plekken.

·         Zwemmers van de waterpolo, die normaal gesproken ook mee trainen met de conditie-/triathlontrainingen, mogen zich op de dag van de training inschrijven op de dan nog vrije plekken.

·         Wanneer er geconstateerd wordt dat er niet volgens de regels ingeschreven wordt, meld dit dan op het volgende e-mailadres: .

·         De zwemmers zijn verdeeld in 2 groepen op basis van de baan waarin getraind werd. De ene groep bestaat uit zwemmers uit baan 2 + 3 (glijbaankant), de andere groep bestaat uit zwemmers uit baan 4 + 5 (scorebordkant). Wedstrijdzwemmers en waterpolo’ers die gebruik maken van de vrije plekken, schrijven zich in voor de groep die bij het eigen niveau past.

·         Van elke groep (baan 4+5 en baan 2+3) start er 1 groep aan de raamkant en het andere groepje aan de kant van de douches.

·         Tijdens de training wordt er gezwommen in groepjes van 4 personen. Zij houden altijd 1,5 meter afstand en mogen niet mengen met andere groepjes. Maak groepjes met een zoveel mogelijk gelijk zwemniveau.

·         Inhalen is niet toegestaan.

·         Hieronder de situatie voor de start van de training en na elke trainingsopdracht.

Overzicht indeling bad.

Specifiek voor de waterpolo

Maandag

·         Op de maandag wordt er tijdens de waterpolotraining alleen gezwommen. Voor deze training moet je je aanmelden via de Whatsappgroep.

·         Op de maandag wisselen de Heren 1 + 2 en de Heren 4 + 5 + dames elkaar per week af. Deze teams kunnen dus 1x in de 2 weken op maandag trainen (zie het schema hierboven).

·         De zwemgroepjes worden op maandag ingedeeld op zwemniveau per 4 personen (bubbel). Leg de groepjes met zoveel mogelijk gelijk zwemniveau in de banen naast elkaar. Dus in baan 1 + 2 (glijbaankant) of in baan 4 + 5 (scorebordkant).

·         Aan elke kant (scorebord- of glijbaankant) start een groepje aan de raamkant en een groepje aan de douchekant (zie schema hieronder).

Vrijdag

·         Voor de vrijdag is het niet nodig om van te voren aan te melden.

·         Op vrijdag wordt er eerst gezwommen daarna is er baltraining.

·         Tijdens het zwemgedeelte op de vrijdag gebruikt het team met het laagste teamnummer de banen aan de kant van het scorebord. Dus bij heren 1 + 2, zwemt heren 1 aan de scorebordkant.

·         Aan elke kant (scorebord- of glijbaankant) start een groepje aan de raamkant en een groepje aan de douchekant (zie schema hieronder).

·         Tijdens de baltraining gebruikt het team met het laagste teamnummer de 2 vierkanten aan de raamkant. Dus bij heren 1 + 2, traint heren 1 aan de raamkant (zie hieronder).

·         Bij het balgedeelte wordt het bad verdeelt in 4 vierkanten (zie hieronder). Elk groepje (bubbel) heeft een eigen vierkant. Mengen of wisselen van groepjes is niet toegestaan. Je houdt dus hetzelfde groepje met het balgedeelte als met het zwemgedeelte.

·         Er kan alleen getraind worden met het eigen team. Invallen bij een ander team is niet toegestaan.

Zwemgedeelte waterpolotraining.
Baltraining waterpolo.

Specifiek voor het wedstrijdzwemmen

·         Tijdens de trainingen zal er gewerkt worden met 4 groepen van maximaal 4 personen.

·         Van elke groep start er 1 groep aan de raamkant en het andere groepje aan de kant van de douches (zie schema en overzicht hieronder).

·         De groepjes starten ook na iedere serie tegelijk met de oefening elk vanaf zijn eigen kant.

·         Tijdens de training wordt er gezwommen in groepjes van 4 personen. Zij houden altijd 1,5 meter afstand en mogen niet mengen met andere groepjes.

·         Inhalen is niet toegestaan.

Groep 1Groep 2Groep 3Groep 4
baan 1+2 douchekantbaan 1+2 raamkantbaan 4+5 douchekantbaan 4+5 raamkant
Kevin VermeulenEdwin TakkeYara van der KnaapRichard Bouter
Pim KochLeroy VerdonkKarlijn van den BergLars Verweij
Ilse van den BergKevin VerdonkLotte de BaatNick van der Klein
Roy Reumerman Maaike Koch Dave Wahle
Overzicht binnenkomst training.
Overzicht indeling bad.